Hus og Hage

Import av artikkler for hus og hage

Søyle

Kr. 1851

FA3024A

Søylen er i mange tilfell for lang og kappes til ønsket høyde.

Det anbefales å bruke en søyle pr lengde håndløper. Men om det ønskes lenger sammenhengende rekkverk finnes det løsninger på dette.

Telefon   62826246  

Mobil  95270990

Fax         62826246

Mail   salg@husoghage.net 

Det er rimeligere å lage denne delen selv i tre og male. Jeg har løsninger på dette på forespørsel.