Hus og Hage

Klasiske rekkverk

Kr 295

FA3028

Baluster  6,5  x  6,5  x  71  cm

Text Box: Kr 245

FA3024A

Baluster  6,7 x 6,7 x 61  cm

Text Box: Kr 235
Text Box: FA3024

Baluster  6,5 x 6,5 x 61  cm

Kr 1851

FC5548

Søyle

kr 243

Text Box: FD001

Søyletopp kule

Søyletopp valmet

kr 135

FD002

Søyle bunnplate

kr 180

FD003

Bunndrager

Håndløper

Text Box: FB5396-2

FB5396-1

kr 2200

kr 2200

Alle dele til rekkverket er støpt i polyurethane og er vedlikeholdsfritt. Det er like sterkt som treverk, og kan bearbeides som det når det gjelder saging, skruing, borring og spikering.

Delene tilpasses og  limes i sammen. Festes med skruer og lim til underlaget.

Bruksanvisning følger forsendelsene, og jeg er behjelpelig med råd under veis.

For vanlige nevenyttige er det ikke så store utfordringen. Har du 10 tommeltotter bør du ha hjelp.

Jeg selv har bare brukt Balustrene (stolpene) til mitt demo rekkverk montert hos meg. Til topp og bunn har jeg brukt imprenerte matrialer. Bruker-veiledning følger salg av balustere hvis du har ment og lage det slik. Det er billigere en å kjøpe topp og bunn i Polyurethane.

I de forskellige gruppene, skal alt kunne brukes om hverandre.

Det 4 grupper av rekkverk:  A  B  C  og  D

Ved forsendelse, se  ”Hjem”

Gruppe A

Alt i denne gruppe (underliggende) passer i sammen. Det kan i noen tilfeller blandes med andre grupper, men da må du beskrive hvordan du har tenkt å bruke det, så skal jeg kontrolere om det lar seg gjøre.

Brukes kun når du har ment å løfte bunndrager noe.

Kr 245

FA3032

Baluster  6,5 x 6,5 x 81  cm

Kr 295

FA3036

Baluster  6,5 x 6,5 x 91  cm

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Kr 481

Kr 437

Kr 416

Kr 426

Kr 461

Link til Vaktelside

På lager

På lager

På lager

På lager

På lager

På lager

På lager

Bilde av demo rekkverk under oppsettelse på vår eiendom og en ferdig balkong i bakgrunn. Alt satt opp med Baluster FA4028A i gruppe B og imprenert matriell.

Du vil få med beskrivelse hvordan du gjør dette ved kjøp av Balustere.