Hus og Hage

Klasiske rekkverk

Kr

F

Baluster  6,5 x 6,5 x 61  cm

Kr 1789

B-2009

Søyle

kr 221

B-2009U-1

Søyletopp kule

Søyletopp valmet

kr 198

B-2009U

Søylebunn

kr 226

B-2009D

Bunndrager

Håndløper

FB5396-2

B-2009-1

Pris: kr 1595

Kr 389

Alle dele til rekkverket er støpt i polyurethane og er vedlikeholdsfritt. Det er like sterkt som treverk, og kan bearbeides som det når det gjelder saging, skruing, borring og spikering.

Delene tilpasses og  limes i sammen. Festes med skruer og lim til underlaget.

Bruksanvisning følger forsendelsene, og jeg er behjelpelig med råd under veis.

For vanlige nevenyttige er det ikke så store utfordringen. Har du 10 tommeltotter bør du ha hjelp.

 

Det 4 grupper av rekkverk:  A  B  C  og  D

Gruppe C

Alt i denne gruppe (underliggende) passer i sammen. Det kan i noen tilfeller blandes med andre grupper, men da må du beskrive hvordan du har tenkt å bruke det, så skal jeg kontrolere om det lar seg gjøre.

Det må en plate over det forsenkede feltet på B-2009 hvis du skal snu rekkverket 90 grader.

Vet ikke om dette kan skaffes mer, og priser er ikke riktige.

Brukes kun når du har ment å løfte bunndrager noe.

Søyletopp hylse

kr 272

B-2009U-2

Underbyggnings kloss

kr 203

B-2009Y

Brukes kun når du har ment å løfte bunndrager noe. Kloss kan sikkert deles, eller du kan bruke noe annet.

Festeanording stor søyle

Jeg skal se om jeg kan finne på noe annet som er billigere og lett å bruke.

16 x 16 cm innvendig